เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตเครื่องจักรในการปรุงและผสมอาหาร

menu

ห้องทดลองค้นคว้าUser Test Room

สามารถทดลองใช้เครื่องเดโมที่ห้องทดสอบ

User Test Room

เชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาทดลองใช้เครื่องเดโมรุ่นต่างๆได้ที่บริษัท คาจิวาร่า สิงคโปร์ เพื่อเรียนรู้ถึงการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของเครื่องแต่ละรุ่น เพื่อที่ท่านจะได้เลือกเครื่องจักรรุ่นที่มีความเหมาะสมกับงานของท่านที่สุด นอกจากนี้ ท่านสามารถนำวัตถุดิบของท่านมาทดลองใช้กับเครื่องของเราเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ของการผลิตตามความเป็นจริง เพื่อให้ท่านตัดสินใจเลือกเครื่องรุ่นที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของท่าน
ทางบริษัทฯยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจจะเข้ามาพบปะผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงเพื่อปรึกษา ขอคำแนะนำ และซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่านยิ่งขึ้นอีกด้วย

การเข้าถึง

KAJIWARA SINGAPORE PTE. LTD. บริษัท คาจิวาร่า สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด

81 Science Park Drive #01-02 The Chadwick
Singapore Science Park Ⅰ Singapore 118257

KAJIWARA INC. บริษัท คาจิวาร่า จํากัด

ห้องทดลองค้นคว้า
1000, Nichome, Yashio, Saitama 340-0811 Japan